Het Cavalerie Ere-Escorte is een reservisteneenheid die ressorteert binnen de Koninklijke Landmacht. De formatie bestaat uit reservisten en wordt daar waar nodig aangevuld met actief dienende ruiters. Momenteel is het Cavalerie Ere-Escorte volledig gevuld en is er helaas  geen ruimte om nieuwe ruiters aan te stellen.