Vrienden van het Cavalerie Ere-Escorte

Ondanks de financiële ondersteuning door de Koninklijke Landmacht zijn er ook middelen nodig voor het in stand houden van de uniformen en overige uitrustingsstukken van het Cavalerie Ere-Escorte. Mocht u belangstelling hebben om een bijdrage te leveren aan het in stand houden van een uniek stuk militaire traditie, dan kunt u contact opnemen met Ritmeester (R) der Huzaren, mr Ewout de Koning.

Uniformen

Het ceremonieel tenue van het Cavalerie Ere-Esorte is in feite het huzarenuniform dat in 1867 is vastgesteld. Kenmerkend voor het uniform zijn de attila en de kolbak, die beide zijn afgeleid van Hongaarse uniformdelen.

Het Ceremonieel Tenue (CT) is als volgt samengesteld:

- kolbak
- attila
- pijnappelsnoer
- koordsjerpen
- rijbroek
- rijlaarzen met sporen
- witte handschoenen
- sabel met sabeltas
- zilveren giberne voor officieren

 

Paarden van het Cavalerie Ere-Escorte

De Koninklijke Landmacht heeft sinds de Tweede Wereldoorlog geen paarden meer. Om die reden werkt het Cavalerie Ere-Escorte uitsluitend met eigen paarden van haar escorteurs en met paarden, die beschikbaar worden gesteld door particulieren. De paarden moeten uiteraard voldoen aan eisen ten aanzien van stokmaat (hoogte), kleur en temperament. Particulieren die een paard ter beschikking stellen, doen dit in de wetenschap dat de paarden goed worden verzorgd en professioneel gereden worden, en omdat men er een eer in stelt dat het paard op Prinsjesdag Z.M. de Koning begeleidt. De paarden staan onder permanente controle van deskundige paardenartsen en zijn uiteraard door het Cavalerie Ere-Escorte verzekerd tegen eventuele ongevallen. Na afloop van Prinsjesdag krijgen de eigenaren van de paarden een stalplaquette, uitgevoerd in messing, om thuis in ‘op stal’ te bevestigen. Mocht u uw paard ter beschikking willen stellen, dan kunt u contact opnemen met Ritmeester (R) der Huzaren Robert van den Berg.

 

Commandanten

- Escortecommandant: luitenant-kolonel der Huzaren T.R. van de Krol
- Plaatsvervangend Escortecommandant: ritmeester (R) der Huzaren R.A. van den Berg
- Eskadronsopperwachtmeester: opperwachtemeester-instructeur der Huzaren M.H. de Jongh
- Commandant-Standaardwacht: eerste-luitenant (R) der Huzaren ing. A.L. Oosterhof
- Commandant Eerste Peloton: eerste luitenant (R) der Huzaren Th.M. Hopman
- Commandant Tweede Peloton: eerste luitenant (R) der Huzaren D. Griffioen
- Commandant Ondersteuningspeloton: Majoor (R) T.J.H.L.M. van Rijckevorsel

Instructeurs

- eerste luitenant (R) der Huzaren Th.M. Hopman
- wachtmeester 1 (R) der Huzaren mr. M.E. Bentum
- wachtmeester 1 (R) der Huzaren A.J.J. de Jong
- huzaar 1 (R) C.B.A. van Ulden

Bestuur

- Voorzitter: generaal-majoor der Cavalerie b.d. H. Morsink
- Vice-voorzitter: brigadegeneraal der Cavalerie N.W. Tak
- Vice-voorzitter: kolonel der Cavalerie H.J. de Jong
- Secretaris: eerste luitenant (R) der Huzaren J.G. Vincken
- Penningmeester: ritmeester (R) der Cavalerie b.d. drs. W.A. Boonacker
- Ceremonieel inkoop & logistiek: majoor (R) der Huzaren H.J.P.H. in den Kleef
- Oefendagen: eerste luitenant (R) der Huzaren b.d. L.J. van der Elst
- PR en Social Affairs: ritmeester (R) der Huzaren H.A.H.M. Blaauw
- Juridisch adviseur: luitenant-kolonel van de Militair-juridische Dienst b.d. mr.drs. J.C.H. de Bruijn
- Officier toegevoegd: luitenant-kolonel der Cavalerie C.J.C.H. de Haan MA

Peletonsvertegenwoordigers

- Eerste Peloton: ritmeester der Huzaren W.J. Holleman
- Tweede peloton: adjudant onderofficier-instructeur der Huzaren W.J. Timmerman